Foreningen

Foreningen er startet på foranledning af Galleri Hammer i 2015. Galleriet manglede en støtteforening og vi startede Galleri Hammers Vennner, forkortet GHV.

Vi har i den forløbne tid haft mange gode stunder med kunst og socialt samvær i galleriet og på udflugter.

Nu er tiden inde til en officiel hjemmeside som du iøjeblikket kigger på.